Du vil aldri gjette hva denne eldre damen gjorde i banken!

En eldre dame besøkte banken med et ønske om å ta ut 100 kroner. Bankpersonalet informerte henne om at de ikke håndterte så små beløp over skranken, og at hun måtte benytte seg av bankautomaten.

Damen uttrykte forvirring over denne regelen.
«Slik er det bare her. Vennligst flytt deg, det er mange som venter i køen,» sa kassereren med irritasjon i stemmen.
«I så fall ønsker jeg å ta ut alle pengene jeg har på kontoen min,» svarte damen.

Kassereren ble overrasket da han oppdaget at damen hadde en saldo på hele 10 millioner kroner. Det tok lang tid å telle opp alle pengene. Da opptellingen var ferdig, sa damen:
«Nå ønsker jeg å sette inn 9 999 900 kroner på kontoen min.»