Kroppen består av innvoller og utvoller. Innvoller er f.eks marg, bein og milten. Utvoller derimot er ofte mer synlige og kan skiftes ut ved spesielle anledninger. Særlig på damer… Drøvelen er en slags gardin som henger og dingler i halsen. Vi har hjerne for at håret skal ha noe å henge fast i. Hjernen er